Голодомор: чорна сповідь моєї Вітчизни, її затамований біль

1 розділ.

 Очима істориків, мовою документів

1. Закон України „Про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні”/ Стаття 1. Голодомор 1932 - 1933 років в Україні є геноцидом українського народу.”
2. Чорна книга України: зб. документів, архів. матеріалів, листів, доп., ст., досліджень,есе/ Упоряд. Федора Зубанича; передм. Володимира Яворівського. – К.: Просвіта, 1998. – 784с. - ISBN 5-7707-8340-0.
3. Бойко О.Д. Колективізація сільського господарства. Голод 1932 – 1933 рр. [Текст] /    О.Д Бойко // Історія України : навч. посіб. – 3-тє вид., доп.- К.: Академвидав, 2007. – С. 390 – 399. - (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4.
4. Каленська, А.  Прикордонні загони ОДПУ - НКВС у подіях голодомору 1932-1933 рр. на  Поділлі та південно-східній Волині / Алла Каленська // Історія України. – 2013. - №21. – С.4-7.
5. Трикоза, М. З історії голодомору: як вмирало село Фурси / Микола Трикоза // Історія в школі. – 2007. №11-12. – 1-6.
6. Міщенко, О. Безкровна війна: розповіді про голод 1933 року... / Олександр Міщенко. – К.: Знання УРСР, 1990. – 48с.; іл. – ISBN 5-7770-0010-х.
7. Кульчицький, С. Загадки українського голодомору / Станіслав Кульчицький / / Політика і час. – 2007. -№5. – С. 38-46.
8. Кульчицький О.В. 1933: трагедія голоду / С.В. Кульчицький. – К.: Знання Української РСР, 1989. – 48с. – ( Теорія і практика КПРС. Історія).
9. . Войцеховський Ю. 1933: віч-на-віч зі смертю / Юрій Войцеховський // Історія в школі. – 2007. – 2007. - №11-12. – С.6-7.
10.


2 розділ.

Покличемо пам'ять у свідки


1. Гончаренко О. “Допоки пам’ять в серці не згасає...” : Голодомор 1932-1933 рр. : сценарій / Гончаренко О. // Виховна робота в школі. – 2007. - № 9. – С. 34-41.
2. Дишлюк, О. Гіркі колоски голодоморів / Ольга Дишлюк // Рада. – 2011. - №11. – С.43.
3. Дишлюк, О. Жнива скорботи / Ольга Дишлюк // Рада. – 2009. - №11. – С.42-43.
4. Не погасне біль голодомору 1932-1933: текст / Авт.-упоряд. Микола Лазарович, Микола Николин. – Т.: Новий колір, 2007. – 224с. - ISBN 978-966-2061-13-0.
5. ”Над білим янголом скорботи – незгасний духу смолоскип” : cценарій вечора пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. // Дивослово. – 2007. - № 11. – С. 22-24.
6. Філіп’єва В. Прости нас, пам’яте, прости! : [сценарій  про Голодомор на Україні] /      В. Філіп’єва //  Позакласний час. – 2006. - № 19-20. – С. 9-12.

3 розділ.

 Болюча правда трагедії в художньому слові


1. Барка, В. Жовтий князь:роман / Василь Барка. – К.: Школа, 2007. – 251с. – (Україна молода). - ISBN 966-661-733-1.
2. Загребельний, П.А.  Тисячолітній Миколай: роман /П.А. Загребельний Під ред. Т.Гуменюк. - К. : Фірма "Довіра", 1994. - 636 с.
3. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор /Роберт Конквест. - К.: Либідь, 1993. – 384 с.: іл. - ISBN 5-325-00461-1.
4. Кушерець, В. Через терни – до України / Василь Кушерець, Василь Василашко. – 2-ге вид., перероб. – К.: Знання України, 2012. – 152с. – ISBN 978-966-316-315-4.
5. Осьмачка, Т.С. Старший боярин. План до двору [Текст]: романи / Т. С. Осьмачка. - К.: Укр. письм., 1998. - 239 с. - - ISBN 966-579-017-Х.
6. Самчук, У. Марія [Текст] : повість / У. Самчук; худож. оформ. Н.Задорожної. – К. : Школа, 2009. – 320 с. – (Бібліотека шкільної класики). - ISBN 966-661-853-2.
7. Талан, С. Розколоте небо: роман / Світлана Талан; передм. О.Хвостової. – Х.: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2014.- 352с. - ISBN 966-966-14-7631-7.