Ім'я Шевченка стукає в серцях...

(літературно-пізнавальний квест)

Підготувала бібліотекар І категорії Попіь Л.Б.


 Мета: відтворити в уяві студентів сторінки творів Кобзаря, розширити знання   учнів про про життєвий і творчий шлях; розвивати зацікавленість до творчості           Т. Шевченка, популяризувати його твори; виховувати любов до рідного слова.
     
Вступне слово:
Ведуча І: Благословен той день і час,
Коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими босими ногами.
Земля, яку скропив Тарас
Дрібними росами-сльозами.
Ведуча ІІ: Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,
І голос твій нам душу окриля.
Встає в новій красі, забувши лихоліття,
Твоя, Тарасе, звільнена земля.
Ведуча І: У росяні вінки заплетені суцвіття,
До ніг тобі, титане, кладемо.
Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття,
Тебе своїм сучасником звемо.
Ведуча ІІ: Збулись слова твої пророчі,
І час оновлення настав,
І темні просвітились очі,
Вчорашній раб всесильним став!
Вперед, брати!Все далі й далі,
Як тихий надвечірній світ,
Нам сяє в радості й печалі
Ясний Шевченків «Заповіт».
Ведуча І: І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Не злим тихим словом. Т. Г. Шевченко
Ведуча ІІ: Тарас Шевченко – славетний український поет, пророк нової України. Астрофізики кажуть – бувають такі конфігурації зірок, що досить одній з них спалахнути як надновій зірці – і її потужне випромінювання запалює все нові й нові сі судні зірки.

Ведуча І: Отакою понадновою зіркою став для України Тарас Шевченко. Гаряче слово поета запалило сотні, тисячі, а в наступних поколіннях – мільйони і десятки мільйонів людей вогнем національної свідомості.
Викладач:
  Розпочинаємо змагання юних знавців творчості Великого Кобзаря «Знай і люби!» Команди запрошуємо до зали. Зустрічайте! Ваші оплески! 214 група – капітан команди – Машталер ВІкторія, 242 група – капітан команди – Полутренко Ліда, 243 – капітан команди – Андріяшик Уляна.
І раунд  «Швидкісний»
Кожній з команд буде запропоновано по десять запитань, вірна відповідь на які принесе команді по 1 очку за кожну пра вильну відповідь.

Запитання для першої  команди
1. Де і коли народився Т. Шевченко? (9.03.1814. с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії)
2. Яким псевдонімом підписував деякі свої  твори Т. Шевченко?         ( К. Дармо грай )
3. Яким твором відкривався перший “Кобзар” 1840 р. (Думи, мої , думи)
4. Які балади написані Т. Шевченком у ранній період творчості?             ( Причина, тополя, Утоплена, Лілея)
5. Попередня назва Тарасової  гори ( Чернеча)
6. Яка сестра Т. Шевченка була сліпою? ( Марія )
7. Які драматичні твори Т. Шевченка дійшли до нас? ( Назар Стодоля, Микита Гайдай )
8. У якому творі Юрія Федьковича – відгомін поеми “Гайдамаки”? ( “Осьмий поменник Тарасові Шевченку на вічну пам’ять” )
9. У яких поемах Т. Шевченко звертається до образу жінки-матері? ( Утоплена, Катерина, Наймичка, Неофіти, Марія )
10. Скільки років поет перебував на засланні? ( 10 )
11. На якій грошевій купюрі зображено портрет Шевченка? ( сто )
12. Чиї це слова: “Тарас буде абияким чоловіком: З його буде або щось дуже добре, або велике ледащо” ( батько поета )
Запитання для другої команди
1. Скільки братів та сестер було у  Т.Г.Шевченка.
(2 брати: Йосип і Микита; 5 сестер: Катерина, Марія (померла у 2 роки), Ярина, Марія, Марія (від мачухи).
2. Коли і у кого вперше навчився грамоти Т.Г.Шевченко?
(У 1822 р. у дяка Павла Рубана).
3. Яким твором відкривається сучасний “Кобзар”?
(Балада “Причинна”).
4. Членом якого братства був Т. Шевченко? ( Кирило – Мифодіївського )
5. Назвіть поему – перший твір Т.Г.Шевченка, написаний після звільнення із заслання, що розпочинається присвятою М.Щепкіну?
(“Неофіти”).
6. Найвідоміший драматичний твір Т. Шевченка ( Назар Стодоля )
7. Що писав Т.Г.Шевченко з 12 червня 1857 року по 13 липня 1858 року?
(“Щоденник”).
8. .У якій поезії автор зображує ідилічну картину прийдешнього?
(“Ісаія. Глава 35.”).
9. Кому присвячено поему “Катерина” і чому?
(В.А.Жуковському, бо саме завдяки портрету, на якому він був зображений Т.Г.Шевченка викупили з кріпацтва).
10. Де було написано “Заповіт” ( У Переяславі )
11. Скількома мовами читалися промови на похороні Шевченка в Петербурзі? ( трьома )
12. Чиї це слова: “Він був сином мужика, а став велетнем у царстві людської культури”?
(І.Я.Франка).
Запитання для третьої команди
1. Село, в якому малий Тарас провів дитячі роки ( Кирилівка)
2. Пан, у якого Т.Г. Шевченко служив козачком ( пан Енгельгард
3. Чому ім’я Катерина було подвійно дороге поетові? ( так звали матір поета та сестру )
4. Автором якого підручника був Т.Г.Шевченко?
(“Букварь южнорусский”).
5. Скільки творів містив “Кобзар” у 1860 році ( 17 )
6. Дівчина, подруга дитячих літ Траса ( Оксана )
7. Хто був літературною донькою Т. Шевченка, продовжувачем його справи?     ( Марко Вовчок )
8. Єдина байка Великого Кобзаря, в якій відображено події в Галичині 1846 року   ( “Сичі” )
9. Автор оповідання “Тарасові шляхи” ( Оксана Іваненко )
10. Яка річка протікає біля могили поета? ( Дніпро )
11. Скільки медалей за свої роботи отримав Поет, навчаючись в Академії мистецтв? ( три срібні )
12. Хто написав, що невелика книжечка “Кобзар” “внутрішнім змістом своїм без краю величезна” й “своєю появою грандіозне зрушення зробила”? ( П. Тичина )
Маршрутний лист
Зупинка І  «Поетична»
   Завдання: відновити пропущені слова рядків із поезій Тараса Шевченка
   Оцінювання — максимально 16 балів
Уривок із поеми «Гайдамаки» Т. Г. Шевченка

Гомоніла _____________________,
Довго гомоніла,
Довго, довго ________ степами
_________-червоніла.
Текла, текла та й висохла.
__________ зеленіють;
Діди лежать, а над ними
___________ синіють.
Та що з того, що високі?
Ніхто їх _____________,
Ніхто __________ не заплаче,
Ніхто не згадає.
Тілько __________ тихесенько
Повіє над ними,
Тілько ___________ ранесенько
___________ дрібними
Їх умиють. Зійде __________,
Осушить, ___________;
А унуки? їм байдуже,
_________ жито сіють.
Багато їх, а хто скаже,
Де Ґонти могила,—
___________ праведного
Де похоронили?
Де Залізняк, _______ щира,
Де одпочиває?
Тяжко! важко! _________панує,
А їх не згадають.

1. Шевченко і хімія

Завдання: скількома  кілограмам чистого срібла була еквівалентна сума викупу з  кріпацтва Тараса Шевченка?
Підказка: 1 рубль = 0, 018 кг чистого срібла
Відповідь: 2500 рублів = 45 кг чистого срібла

2. Шевченко і іноземна мова
Завдання: яку іноземну мову знав Т.Шевченко?
Підказка: це мова Шопена, Міцкевича, Склодовської-Кюрі.
Відповідь: польську.

3. Шевченко і музика
Завдання: Який тембр  голосу мав Тарас Григорович Шевченко?
Підказка:  відгадавши ребус, отримаєте назву тембру  голосу.


Відповідь: тенор.

Гра з групою підтримки
І раунд «Переплутанка»

  Із поданих слів скласти рядки поезій Т.Г. Шевченка.

Реве, вітер, Дніпр, сердитий, широкий, завива, та, стогне
Реве та стогне Дніпр широкий
Сердитий вітер завива.
Нема, Дніпра, України, на світі, немає, другого
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра.

На, нічого, раї, кращого, у нашім, немає, землі
У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,

Я, мені, в Україні, чи ні, однаково, чи буду, жить
Мені однаково чи буду
Я жить в Україні, чи ні…


ІІ раунд  «ЧОРНИЙ ЯЩИК»

1.  У чорному ящику знаходиться річ, яку подарувала на згадку Тарасу Григоровичу Варвара Рєпніна.                                                                                         ( БІБЛІЯ )


Підказка: Збірник різних за часом написання, мовою, характером творів, який християнство та іудаїзм (частково) визнають священними.


2.   У чорному ящику книга, яка була укладена і видана коштом Т.Г. Шевченка, відома кожному школяреві.                                                                                       ( БУКВАР )

Підказка: ( Книга містить розділи: азбука, склади, цифри, лічба, текстовий матеріал, на якому вчаться читати)

3. У чорному ящику знаходиться те, що подарував Т. Шевченко О. Вересаю.                     (  Кобзар )


Підказка: Таку назву мала перша збірка поетичних творів Т. Шевченка


ІІІ раунд «Музичний»
За мелодією, вгадати пісню на слова Т.Г. Шевченка


ІV раунд “Конкурс капітанів
Угорський кросворд – знайти найбільшу кількість назва творів Т.Г. Шевченка
( див. Додаток 1)

Підведення підсумків. Виступи членів журі, учителя. Нагородження. Звучить тиха мелодія. Виходять ведучі.


  1 ведуча.
Шукаймо у собі Шевченка
(Хоч іскру – праведності й віри), -
Він мусить бути там, в глибинах,
Інакше нас би не тримала
Оця земля – калини матір.

   2 ведуча.
Ми мусим, ми конче мусим
Знайти в собі його кровину –
Інакше з темряви не вийти.

  1 ведуча.
Усім життям, всім током крові
Народжуйте в собі Шевченка.

2 ведуча.
Хоч іскру – кожен. Іскру – кожен.
Всі разом – буде Україна.