Правила користування

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
ЧОРТКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

І. Загальні положення 

Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27 січня 1995 р., Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України № 155 від 30.04.1998 р., Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти України №321 від 31.08.1998 р. та Типових правил користування бібліотеками в Україні № 275 від 05.05.1999 р. 
Бібліотека є структурним підрозділом Чортківського державного медичного коледжу, метою якої є наукове, навчальне, інформаційне забезпечення усіх, хто має право там працювати і користуватися її фондами. 
Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і перебувають під охороною держави. 
Користування Бібліотекою безкоштовне. Платні послуги можуть надаватися додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 р. №534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 р. №383(239)131. Вартість послуг визначається на договірних засадах.
Режим роботи бібліотеки узгоджується з годинами роботи коледжу. З метою забезпечення диференційованого підходу до користування бібліотекою для користувачів оголошується режим роботи, де виділені окремі дні ( години ).

ІІ. Порядок користування Бібліотекою 

Користуватися фондами Бібліотеки мають право: 
2.1 Викладацький склад, середній медичний персонал, обслуговуючий персонал, бакалаври, студенти. 
2.2 Викладачі, науковці, студенти, працівники лікувальних установ міста, інших навчальних та науково-дослідних закладів за дозволом дирекції коледжу.
2.3 Користувачі, перелічені в п.п. 2 обслуговуються тільки в читальному  залі коледжу.
2.4 Запис користувачів до Бібліотеки проводиться за паспортом, студентським квитком. Студенти заочної форми навчання для користування абонементом бібліотеки подають додатково гарантійну довідку.
2.5 Перед записом у Бібліотеку користувач повинен ознайомитись з Правилами користування Бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом у читацькому формулярі.
2.6 На початку кожного навчального року (1 вересня - 1 жовтня), студенти і показати всю літературу, що рахується за ними. Користувачі, які не перереєструвалися або мають заборгованість не обслуговуються.
2.7 Викладачі, середній медичний, обслуговуючий та технічний персонал коледжу на початку нового року ( 1 січня – 1 лютого ) зобов'язані перереєструватися у бібліотеці і підтвердити підписом наявну у них літературу.

ІІІ. Порядок користування фондами 

3.1 На абонементі наукова література видається терміном на один місяць. 
3.2 Термін користування науковою літературою може бути продовжений після пред'явлення книги, якщо відповідне видання не замовили інші користувачі.
3.3 Художня література видається в кількості до 2 примірників на термін до 5 днів.
3.4 Підручники та навчальні посібники у бібліотеці коледжу видаються на семестр або навчальний рік.
3.5 Щоб отримати літературу, користувач розписатися за отримання кожного видання в читацькому формулярі.
3.6 З фондів Бібліотеки додому не видаються: 
довідково-бібліографічні, енциклопедичні видання і довідники 
картографічні видання 
художні альбоми, фотоальбоми
підручники та навчальні посібники, що є в обмеженій кількості 
періодичні видання 
видання на електронних носіях, аудіо-відео матеріали 
видання, що є в одному примірнику 
книги з автографами
3.7 Література і документи обмеженого користування видаються у встановленому порядку. 
  
ІV. Права користувачів 

Користувачі мають право: 
4.1 Користуватися фондами Бібліотеки 
4.2 Отримувати довідково-інформаційне обслуговування
4.3 Мати доступ до інформаційної мережі Бібліотеки та мереж, в які включена Бібліотека
4.4 Робити зауваження і давати поради щодо поліпшення складу і організації фондів Бібліотеки, її довідково-інформаційного апарату та режиму роботи
4.5 Брати участь у заходах, що проводить Бібліотека
4.6 Обиратися до Бібліотечної ради

 V. Обов'язки користувачів 

5.1 Користувачі зобов'язані дбайливо ставитися до видань та інших документів, отриманих з фондів Бібліотеки. 
5.2 Повертати отримані видання у встановлений термін.
5.3 Не виносити з приміщення Бібліотеки книг та документів, що не записані в читацький формуляр на абонементі.
5.4 Отримавши книги та інші документи, старанно їх переглянути і у випадку виявлення дефектів негайно повідомити про це бібліотекаря. Відповідальність за пошкодження книг та документів несе користувач, який останній ними користувався.
5.5 Не робити в книгах та документах ніяких позначень і записів, не виривати, не загинати сторінок, не робити вирізок тощо.
5.6 Не порушувати порядку розміщення літератури у фонді відкритого доступу.
5.7 Не виривати карток з каталогів і картотек і не робити на них ніяких позначень.
5.8 Дотримуватися тиші у читальних залах та інших приміщеннях Бібліотеки.
5.9 Не псувати бібліотечного майна.
5.10 В кінці навчального року студенти, викладачі та працівники коледжу повинні розрахуватися з бібліотекою. Студенти, які не розрахувалися з бібліотекою, не здали підручники за минулий навчальний рік, позбавляються права користування бібліотекою на термін визначений працівниками бібліотеки.
5.11 Користувачі у бібліотеці мають дотримуватися порядку, не заносити до бібліотеки сумки, пакети та верхній одяг.
5.12 Вибуваючи з коледжу, користувачі зобов'язані повернути в Бібліотеку всі книги і документи та підписати обхідний лист.
5.13 Користувачі, з вини яких завдано шкоди фондам Бібліотеки, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.14 На випадок, коли користувач загубив або пошкодив твори друку він зобов'язаний замінити їх іншими примірниками цих видань та документів рівноцінними за змістом і видавничим виглядом.
5.15 Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що приймає заміну.
5.16 Вартість пошкоджених чи загублених творів друку та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах Бібліотеки, з урахуванням подальшої індексації їх вартості.
5.17 Коли пошкоджено особливо цінні, антикварні або рідкісні твори друку їх вартість визначається за цінами, встановленими у каталогах-прейскурантах на купівлю та продаж букіністичних видань.
5.18 За порушення Правил користувачі позбавляються права відвідувати Бібліотеку і користуватися її фондами на термін, який встановлюють працівники Бібліотеки.
 
VI. Зобов'язання Бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека: 
6.1 Інформує студентів, викладачів, працівників коледжу про всі види послуг, що їх надає бібліотека.
6.2 Формує свої фонди згідно з профілем навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної діяльності коледжу. 
6.3 Облікує, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
6.4 Проводить бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів.
6.5 Створює і веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і видає науково-допоміжні і рекомендаційні бібліографії, показники, виконує бібліотечні довідки, проводить бібліографічні огляди тощо.
6.6 Організовує книжкові виставки, дні інформації, конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.
6.7 Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює умови необхідні для роботи з різними джерелами інформації.
6.8 Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів та студентів коледжу, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації; проводить дослідження читацьких потреб та інтересів з метою оптимального їх задоволення.
6.9 Забезпечує інформування користувачів про види бібліотечних послуг.
6.10 Бібліотека видає користувачеві документи тільки після повернення отриманих раніше, термін користування якими закінчився.
6.11 Повернення літератури засвідчує бібліотекар своїм підписом у читацькому формулярі.
6.12 Забезпечує збереження та раціональне використання бібліотечних фондів, створює необхідні умови для збереження документів.
6.13 Проводить дрібний ремонт книжок та своєчасну палітурну роботу, залучає до неї бібліотечний актив.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар