Екологія повсякденності - запорука якісного життя
1. Білявський, Г.О. Основи екологічних знань: підруч. для  10-11 кл. / Г.О. Білявський, Р.С Фурдуй— К.: Либідь, 1997. — 228 с. — ISBN 5-325-00752-1.
2. Царик, Л.П. Екологія: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень / Л.П.Царик, П.Л.Царик, І.М. Вітенко. – К.: Генеза, 2010. – 238с.: іл. - ISBN 978-966-11-0028-1.
3. Дуднікова, І. І. Екологія і безпека життєдіяльності. Термінологічний словник: довідник / І.І. Дуднікова. – К.: Вища школа, 2005. – 247с. - ISBN 966-642-288-3.
4. Мусієнко, М.М. Екологія. Тлумачний словник. / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Байрон. – К. :  Либідь, 2004. – 376 с. – ISBN 966-06-0331-2.
5. Киселев, Н.Н. В гармонии с природой / Н.Н Киселев. – К.: Политиздат Украины, 1989. – 126с.: ил.- Библиогр.: С. 123-125. -  ISBN 5-31900117-7.
6. Жабська, Т.С. Україна. 101 мальовничий куточок / Т.С. Жабська. – Х.: Веста, 2009. – 64с.: іл. - ISBN 978-966-08-4083-6.
7. Україна. Кращі з 500 куточків, які треба відвідати / Т.С. Жабська, С.О. Криниця, І.С. Пустиннікова, К.В. Шаповалова – Х.: Веста, 2009. – 248 с.: іл. - ISBN 978-966-08-4388-2.