I.        Мова як чинник відродження нації

“Мова – то серце народу:
 гине мова, гине і народ,
хто цурається своєї рідної мови,
той у саме серце ранить свій  народ.”    
             Іван Огієнко                                                                                                                             

1. Грушевський, М. Про Україну і українську мову / Михайло Грушевський; передм. Яреми Ґояна. – К.: Веселка, 1991. – 46с.: іл.- (Укр. відродження). - ISBN 5-301-01291-6.
2. Іванишин, В. Мова і нація: тези про місце і роль мови в національному відродженні України. –  /  Василь Іванишин, Ярослав Радевич-Винницький. - Дрогобич: Відродження, 1994. – 218 с. - ISBN 5-7707-5898-8
3. Коновець О. Ф. Український ідеал: іст. нариси, діалоги / Олександр Коновець; вступ. слово Павло Мовчан. – К.: Вид. центр "Просвіта", 2003. – 196с. - ISBN 966-7551-91-1.
4. Кордонська, А. Мова – це оберіг людини і нації: літературна вітальня / Альона Кордонська // Дивослово. – 2014. - №1. – С.26-28.
5. Лавренюк, Б. Усі ми родом з України: сценарій виховного заходу до Міжнародного дня рідної мови / Борис Лавренюк, Олександр Дерманський // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. - №3. – С.58-61.
6. Ющук І.П. Мова наша українська: статті, виступи, роздуми / Іван Ющук. – К.: Просвіта, 2003. – 168 с.- - ISBN 966-7551-34-2.


II.          Ваше мовлення – відображення вашої особистості
1. Гнаткевич Ю. Уникаймо русизмів в українській мові / Ю. Гнаткевич. – К., 2000. – 56 с.
2. Довідник з культури мови: посібник / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М. Сологуб, Г.М. Сюта, С.Г. Чемеркін;  за ред. С. Єрмоленко. – К. : Вища школа, 2005. – 399 с.-                        ISBN 966-642-246-8.
3. Козачук, Г. О.  Українська мова для абітурієнтів: навч. посіб. / Г. О. Козачук; рец. Я.В. Януш [та ін.].– 8-ме вид., доп. і перероб. - К. : Вища школа, 2007. - 272 с. -                                  ISBN 978-966-642-345-3.
4. Косенко, Н.Я. Сучасне українське ділове мовлення: навч. посіб. для ВНЗ / Н.Я. Косенко, Т.М. Вакуленко; рец. О.О. Шипнівська [та ін.]. – Х.: Школа, 2010. – 416с. -    ISBN 978-966-429-074-3.
5. Пазяк О. М. Українська мова і культура мовлення: навч. посіб. / О.М. Пазяк, Г.Г. Кисіль. – К.: Вища школа, 1995. – 239 с. - ISBN 5-11-004527-5.
6. Сліпушко, О. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини: короткий словник бізнесмена / Оксана Сліпушко. – К.: Криниця,1999. – 200с. – (Україна: новий суспільний проект). – ISBN 966-95558-7-6.

III.     Книги, які збагачують мовлення

“Не бійтесь заглядати у словник,
Це пишний яр, а не сумне провалля,
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля
                                      М. Рильський
1. Бибик, С.П. Словник епітетів української мови / С.П. Бибик, С.Я. Єрмоленко, Л.О. Пустовіт; за ред. Л.О. Пустовіт. – К.: Довіра, 1998. – 431с. – (Словники України). -                ISBN 966-507-059-2.
2. Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т.В. Ковальова; худож.-оформлювач Б.П. Бублик. – Х.: Фоліо, 2005. – 767 с. – (Б-ка держ. мови).
3. Нечволод, Л.І. Сучасний український правопис: комплексний довідник: правила, коментарі, приклади, винятки / Л.І. Нечволод. – Х.: Торсінг плюс, 2006. – 224с.- ISBN 966-670-450-1
4. Словник синонімів української мови: в 2 т. Т.2:  О-Я  / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук [та ін.].; Нац. академія наук України, Ін-т мовознавства ім. О. Потебні, Ін-т української мови. — К.: Наук. думка, 2001. – (Словники України). - ISBN 966-00-0663-2.
 5. Тлумачний словник української мови: близько 7000 слів / Уклад. Д.Г. Гринчишин, В.Л. Карпова, Л.М. Полюга, М.Л. Худаш, У.Я. Єдлінська; за ред. Д.Г. Гринчишина. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К.: Освіта, 1999. – 302с. -ISBN 966-04-0302-Х

6. Українська мова: енцикл. / Редкол. В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк [та ін.]. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – 752с.: іл. - ISBN 966-7492-07-9.