ІІ курс відділення "Сестринська справа"

  Анатомія та фізіологія з паталогією / За ред. Я. І. Федонюка, Л.С. Білика, Н.Х. Микули. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 680 с.

Боднар Я.Я. Паталогічна анатомія: методичний посібник для студентів медсестринської освіти та коледжів / Я.Я. Боднар, О.Є. Кузів, В.В. Файфура. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. - 264 с.


Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка: підруч. для студ. вищ.мед.навч.закл. І-ІІІ рівнів акредитації / Н.М. Касевич; за ред. В.І. Литвиненка. - К.: Медицина, 2008. - 424 с.


Скакун М.П. Фармакологія: підручн. / М.П. Скакун, К.А. Посохова. - Т: Укрмедкнига, 2003. - 740 с.


Медична біологія: підручн. / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 656


Мороз А.С. Медична хімія: підруч / А.С. Мороз, Д.Д. Луцевич, Л.П. Яворська. - Вінниця: Нова книга, 2008. - 776 с.


Немає коментарів:

Дописати коментар