ІІІ курс відділення "Фармація"

 Нековаль І.В. Фармакологія: підруч. / І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк. - 4-е вид., виправл. - К.: ВСВ "Медицина", 2011. - 520 с.

Фармацевтична хімія: підручн. для студ. вищ. навч.зак.ІІІ- ІV рівнів акредитації / За ред. П.О.Безуглого. - Вінниця: Нова книга, 2008.- 560 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар