ІІІ курс "Сестринська справа"

Основи загальної та медичної психології: підручн. / За ред. І.С. Вітенка, О.С. Чабана. - Т.: Укрмедкнига, 2003. - 344 с.

Боднар Я.Я. Паталогічна анатомія: методичний посібник для студентів медсестринської освіти та коледжів / Я.Я. Боднар, О.Є. Кузів, В.В. Файфура. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. - 264 с.

Медсестринство в терапії: Підручник/ За заг. ред. М.І. Шведа, Н.В. Пасєчко. –
Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 546 с.

Кіт О.М. Медсестринство в хірургії: підручн. / О.М. Кіт, О.Л. Ковальчук, Г.Т. Пустовойт; рец. О.М. Ляпіс, О.М.Худзик [та ін.]. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - 494 с.

Практична мікробіологія: посібник./ С.І. Климнюк, І.О. Ситник, М.С. Творко, В.П. Широбоков – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 440 с.

Медсестринство в оториноларингології: підручн. / І.Я. Яшан, П.В. Ковалик,Г.С. Протасевич; за ред. І.Я. Яшана. - Т.: Укрмедкнига, 1999. - 236 с.

Андрейчин М.А. Медсестринство при інфекційних хворобах: підручник / М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Т.: ТДМУ, 2011. - 472с.

Хохліч Т.В. Практикум з гінекології: підруч. / Т.В. Хохліч. - К.: Здоров'я, 2000. - 200 с.

Люта В.А. Мікробіологія: підручник / В.А. Люта, О.В. Кононов. - К.: Медицина., 2008. - 456 с.


Люта В.А. , Кононов О.В. Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія: підручник / В.А. Люта, О.В. Кононов. - К.: Медицина, 2017. - 290 с.


Люта В.А. Практикум з мікробіології: навч. посібник / В.А. Люта, О.В. Кононов. - К.: Медицина, 2008. - 198 с.


Ситник І.О. Мікробіологія, вірусологія, імунологія: Підручник / І.О. Ситник, С.І. Климнюк, М.С.Творко. - Тернопіль: ТДМУ, 2009. - 392 с.

Ріст і розвиток людини: підруч. / В.С.Тарасюк, Г.Г. Титаренко, І.В. Паламар І.В., Н.В. Титаренко. - К.: Здоровя, 2002. - 272 с.


Немає коментарів:

Дописати коментар