ІІ курс відділення "Фармація"

Бобкова І.А. Фармакогнозія: підруч./ І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. Маньковська. - К.: Медицина, 2006. - 440 с

Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині: навч. посібн. - К.: Медицина, 2007. - 544 с.

Левітін Є.Я. Загальна та неорганічна хімія: підручн. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Клюєва. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 468 с.

Практична мікробіологія: посібник./ С.І. Климнюк, І.О. Ситник, М.С. Творко, В.П. Широбоков – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 440 с.

Загальна гігієна з основами екології: навч. посібник /За ред. В.А. Кондратюка. - Т.: Укрмедкнига, 2003.- 585 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар