ІІІ курс відділення "Лікувальна справа"

 

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко, Л.В. Беш та ін.; за ред. С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрка


Дитячі хвороби. Неонатальний, малюковий і ранній вік: Навч. посібник / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старикова й ін.; За ред. М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка. — Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2001. — 328 с. — (Б-ка студента-медика).


Хміль С.В. Акушерство: підручн / С.В. Хміль, Л.І. Романчук, З.М. Кучма; рец. В.М. Беседін [та ін.]. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 624 с.

Хміль С.В. Гінекологія: підручн. / С.В. Хміль, Л.І. Романчук, З.М. Кучма; за ред. С.В.Хміля - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 528 с.


Андрейчин М.А. Медсестринство при інфекційних хворобах: підручник / М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Т.: ТДМУ, 2011. - 472с.

Основи загальної та медичної психології: підручн. / За ред. І.С. Вітенка, О.С. Чабана. - Т.: Укрмедкнига, 2003. - 344 с.

Медсестринство в психіатрії: підруч. / За ред. О.С. Чабана. - Т.: Укрмедкнига, 2001. – 264 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар